Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

อานุภาพ แสนใจ
อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ใน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดย อานุภาพ แสนใจ - พุธ, 29 มีนาคม 2017, 11:16AM
 
บุคลากรสามารถเข้าเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ขั้นตอนแรกให้ Login เข้าสู่ระบบ(มุมบนขวาของหน้าจอ)โดยใช้ Username ที่ใช้ในระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ และ Password คือ 12345678 หลังจากนั้นเลือก วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 


อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(53 คำ)
 
อานุภาพ แสนใจ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม รหัส 59
โดย อานุภาพ แสนใจ - พุธ, 29 มีนาคม 2017, 11:14AM
 
นศ. ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม รหัส 59 สามารถเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ.ปวส.เทคนิค รหัส 59 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยใช้ Username และ Password ในการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ อากจำไม่ได้ให้ติดต่องานเทคโนโลยีฯ ที่ชั้น 2 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้นในวันเวลาราชการ เข้าสู่บทเรียน คลิ๊ก


อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(65 คำ)
 
อานุภาพ แสนใจ
วิชาเรียนวันที่ 21 มีนาคม 2560 นศ.หลักสูตร สบ.สสช.ชั้นปีที่ 2
โดย อานุภาพ แสนใจ - ศุกร์, 17 มีนาคม 2017, 3:46PM
 

วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ อยู่ในหมวดวิชาชีพ สามารถเข้าเรียนโดยใช้รหัสผ่านที่เคยสมัครไว้ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป