Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

อานุภาพ แสนใจ
อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ใน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดย อานุภาพ แสนใจ - พุธ, 29 มีนาคม 2017, 11:16AM
 
บุคลากรสามารถเข้าเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ขั้นตอนแรกให้ Login เข้าสู่ระบบ(มุมบนขวาของหน้าจอ)โดยใช้ Username ที่ใช้ในระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ และ Password คือ 12345678 หลังจากนั้นเลือก วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 


อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(53 คำ)